Bookmark and Share

  חדשות עכונט  

 

19-05-2015

 

 

 

 

 

 

 

שידור TV  : מפגש לימוד משותף של יהודים וערבים בעכו

ראיון עם הרב מיכאל מלכיאור, ראש מפלגת מימד  ולשעבר שר וחבר הכנסת , ראיון שהתקיים במפגש למידה והיערכות לקראת החפיפה בין המועדים יום כיפור ועיד אלאד'חה (חג הקרבן) בעכו במתנ"ס הסראיה בעכו העתיקה , מפגש זה הוא תחילת תהליך למניעת אלימות ולהבאה לדיאלוג וכבוד הדדי שיאפשרו לכל קהילה לקיים את החגים שלה בלי לפגוע בקהילה השנייה . המפגש זומן כי גם השנה יש יום חפיפה בין המועדים "עיד אל אלד'חא " ויום הכיפורים וכל הגורמים מעוניינים שגם השנה תהיה הצלחה .

------------------
 

שידור TV : מפגש לימוד משותף של יהודים וערבים בעכו ראיון עם הרב מיכאל מלכיאור, ראש מפלגת מימד ולשעבר שר וחבר הכנסת , ...

‎Posted by ‎עכו נט עכונט‎ on‎ חמישי 21 מאי 2015