Bookmark and Share

  חדשות עכונט  

 

05-05-2015

 

עו"ד בן מיוסט,

 

 

 

 

 

 


חילופי גברי בחברה הכלכלית לעכו:

 

עו"ד בן מיוסט, מנכ"ל כלכלית לעכו עובר לתפקיד ממשלתי בכיר בירושלים

 

עו"ד בן מיוסט, מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו, הודיע לראש העיר, שמעון לנקרי, כי בעקבות הצעה שקיבל לאיוש תפקיד בעל משמעות לאומית ברמה הממשלתית החליט לסיים את תפקידו הנוכחי בעיר ולהיענות להצעה.

חילופי גברי בחברה הכלכלית לעכו:עו"ד בן מיוסט, מנכ"ל כלכלית לעכו עובר לתפקיד ממשלתי בכיר בירושליםעו"ד בן מיוסט, מנכ"ל...

‎Posted by ‎עכו נט עכונט‎ on‎ יום שלישי 5 מאי 2015